První setkání k projektu RekultA v Chomutově

28. Januar 2011
Foto: U. Wendel

28.ledna 2011


Dne 28.01.2011 se uskutečnilo v Chomutově první setkání projektových partnerů od oficiálního zahájení projektu RekultA. V oddělení ekotoxikologie Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově se účastníci projektu setkaly k projednání společného postupu k realizaci projektu RekultA. Následně proběhla exkurze na rekultivované plochy v blízkosti měst Chomutov a Kadaň.