dne 12. října 2012 proběhlo 2 RekultA-fórum v Chomutově

14. Oktober 2012

14.října 2012 | dne 12. října 2012 proběhlo v Chomutově 2 přeshraniční fórum k projektu RekultA „Produkce energetických rostlin na rekultivovaných plochách a kontaminovaných areálech“.

Prohlídka křídlatky (Reinoutria (Fallopia) Bohemica)- pokusné plochy Výzkumného ústavu rostlinné výroby\ v Chomutově (Foto: J.Pfeifer)
Prezentace k tématu produkce energetických rostlin na rekultivovaných plochách po těžbě (Foto: J.Pfeifer)

12.října 2012 proběhlo v Chomutově u českého kooperačního partnera Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. oddělení ekotoxikologie v Chomutově druhé fórum RekultA“ Produkce energetických rostlin na rekultivovaných plochách a kontaminovaných areálech. Toto fórum si klade za cíl propagovat pěstování energetických rostlin na rekultivovaných plochách po těžbě hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi. Tato alternativa poskytuje zemědělským subjektům v regionu nové šance jako producentů energie. Touto tematikou se zabývá Česko-Saský projekt Rekulta zahájený v roce 2011. Každoroční forum RekultA poskytuje zemědělcům možnosti vytvářet vzájemné vztahy a kontakty. 

Příspěvky v českém jazyce lze stáhnout na následujících odkazech: