Plánováno 1. přeshraniční bioenergetické Fórum

16. Oktober 2011

Referenten aus Deutschland und der Tschechischen Republik werden u.a. zu Anbauerfahrungen mit neuartigen Energiepflanzen sprechen.

Přednášející z Čech a  Německa budou hovořit mimo jiné o nových energetických rostlinách.


Ve středu 16. října 2011 od 10 do 13 hodin se v rámci projetu Cíl-3 RekultA uskuteční první přeshraniční bioenergetické fórum s názvem „ Pěstování energetických rostlin na kontaminovaných plochách a plochách po těžbě surovin“ Místo setkání pastevní statek Comnitz Německo.

Přednášející  z Čech a Německa budou diskutovat o nových energetických rostlinách jakými jsou například chrastice rákosovitá, mužák prorostlý nebo šťovík na plochách po těžbě hnědého uhlí na Chomutovsku a na kontaminovaných plochách v Sasku.

Následně proběhne prohlídka pokusných ploch projektu Cíl-3 na stanovišti Colmnitz.

Zde je možné stáhnout českou verzi pozvánky a programu.