2. přeshraniční bioenergetické RekultA-forum 2012 v Chomutově

05. Oktober 2012

2. přeshraniční bioenergetické fórum RekultA se uskuteční  12. října 2012 v Chomutově, kromě prohlídky pokusných ploch očekávají účastníky informace o šancích a problematice pěstování energetických rostlin na českých rekultivovaných plochách po těžbě hnědého uhlí.

Zde je možné stáhnout českou verzi pozvánky a programu.